Τη Δευτέρα 5/3/2018 έγινε συνεδρίαση της Ε.Ε. της Π.Ε.ΚΑ.Π., όπως αυτό προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές και συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα με την εξής σύνθεση: 

Τερπένη Ελευθερία - Πρόεδρος
Δαλάκα Ευγενία - Γραμματέας
Κόντου Αφροδίτη - Μέλος

 Κατεβάστε σε PDF