ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαμαρτυρία για την καθυστέρηση απόδοσης οργανικών θέσεων στους μεταταγμένους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ19-20

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ)  www.apf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)  -   www.pasykaga.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY (APLF)  -  www.aplf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)  www.pdv.org.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Ε.ΚΑ.Π.) - www.pekap.gr

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣ:

- Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαβρόγλου

ΚΟΙΝ.:

- Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.κ. Γιάννη Παντή

- Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων &

Οργάνωσης Π.Ε του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Γ. Πολίτη

- Σύμβουλο Υπουργού Παιδείας,

Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Γ. Αθανασόπουλο

-        Δ.Ο.Ε.

Θέμα: Διαμαρτυρία για την καθυστέρηση απόδοσης οργανικών θέσεων στους μεταταγμένους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 και  ΠΕ19-20

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Την Τρίτη 07.02.2017 τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής Φιλολογίας, Γερμανικής Φιλολογίας και Πληροφορικής, είχαν διαδοχικές συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., και συγκεκριμένα με τον κ. Γ. Αθανασόπουλο, Σύμβουλό σας, καθώς και με τον κ. Γ. Πολίτη, Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. προκειμένου να τους θέσουν ερωτήματα, μεταξύ των άλλων, σχετικά με την πορεία της απόδοσης οργανικών θέσεων στους μεταταγμένους συναδέλφους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ο κ. Γ. Αθανασόπουλος δεσμεύθηκε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης των συσταθεισών οργανικών θέσεων μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Ο δε κ. Γ. Πολίτης, εκτίμησε πως θα διευθετηθεί το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο δε, μέχρι το καλοκαίρι, ταυτιζόμενος με τον κ. Γ. Αθανασόπουλο, υπογραμμίζοντας ωστόσο παράλληλα, ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί πρωτίστως θέμα πολιτικής απόφασης.

Με έκπληξη όμως και ιδιαίτερη ανησυχία διαπιστώσαμε ότι σε απάντηση που δώσατε στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας στις 9-3-2017, όταν ρωτηθήκατε για τις οριστικές - οργανικές τοποθετήσεις των μεταταγμένων συναδέλφων, την προσέγγιση σας στο θέμα. Συγκεκριμένα, απαντήσατε ότι η απόδοση οργανικών συσχετίζεται άμεσα με τις εκκρεμείς αποφάσεις του ΣτΕ ενώ δεν συσχετίστηκε και δεν αναβλήθηκε για τον ίδιο λόγο η οριστική – οργανική τοποθέτηση μεταταγμένων εκπαιδευτικών των κοινών ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ11 ΚΑΙ ΠΕ16 το καλοκαίρι του 2016. Τονίσθηκε δε πως θα υπάρξει συμμόρφωση προς την απόφαση των δικαστηρίων, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, για τους υπεραρίθμους χωρίς να διευκρινίζεται ποια θα είναι ακριβώς «η τύχη» των μεταταγμένων συναδέλφων μας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.


Μετά από αυτή σας την τοποθέτηση, κρίνουμε ότι το Υπουργείο εμπαίζει πλέον τους μεταταγμένους συναδέλφους, καταστρατηγώντας την ίση αντιμετώπιση τους έναντι των υπολοίπων συναδέλφων τους, αφού, σύμφωνα με τις απαντήσεις σας που δημοσιοποίησε η Δ.Ο.Ε, τους κρατάτε σε ένα καθεστώς εργασιακής ομηρίας και ανασφάλειας, διότι, δεν ξεκαθαρίζονται οι προθέσεις του Υπουργείου, σε περίπτωση ακύρωσης των μετατάξεων από τις δικαστικές αποφάσεις. 

Σημειώνουμε δε ότι με τη φετινή εγκύκλιο κλήθηκαν για τέταρτη φορά οι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση των ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ19-ΠΕ20, από το καλοκαίρι του 2013, να υποβάλλουν υποχρεωτικώς αίτηση οριστικής τοποθέτησης, ως ευρισκόμενοι στη διάθεση.

Ωστόσο γνωρίζετε ότι με την υπ' αριθ. 172260Ε1/17-10-2016 (ΦΕΚ 3391Β΄) ΚΥΑ, έχουν συσταθεί πλέον οι κλάδοι και οι οργανικές θέσεις των παραπάνω εκπαιδευτικών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και ως εκ τούτου αποτελεί υποχρέωση της Υπηρεσίας να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή στον ορισμό των σχολικών μονάδων και ομάδων σχολείων σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, ώστε να αποδοθούν οι θέσεις αυτές για την οριστική τοποθέτησή τους, όπως άλλωστε έχει δεσμευθεί το Υπουργείο επανειλημμένως.

Προϋπόθεση βεβαίως για την ομαλή ολοκλήρωση της οριστικής – οργανικής τοποθέτησης των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ19-ΠΕ20, στο πλαίσιο της φετινής υπ’ αριθ. 26587/Ε1/16-2-2017 εγκυκλίου είναι η γενίκευση του επανυπολογισμού των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης σε πανελλαδική βάση. Και τούτο προς αποφυγή αναστάτωσης που θα προκληθεί σε πρώτη φάση με τις ενστάσεις όσο και σε δεύτερη φάση με την κατάθεση αιτήσεων ακύρωσης στα κατά τόπους Διοικητικά Εφετεία.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα και καλούμε το Υπουργείο και εσάς προσωπικά να διευθετήσετε άμεσα τα θιγόμενα ζητήματα, με τον καλύτερο και δικαιότερο δυνατόν τρόπο, αποκαθιστώντας την κατάφωρη αδικία και την άνιση μεταχείριση που υφίστανται για τέταρτη σχολική χρονιά οι από μετάταξη συνάδελφοι μας και να καθησυχάσετε την έκδηλη αναστάτωση τους, δηλώνοντας με σαφήνεια το χρονοδιάγραμμα της οριστικής τοποθέτησής τους, καθώς και την πρόθεση σας να αντιμετωπίσετε με νομοθετική ρύθμιση την περίπτωση ακυρωτικής απόφασης του ΣτΕ, γεγονός που το απευχόμαστε, καθώς θα δημιουργήσει σωρεία δυσεπίλυτων υπηρεσιακών θεμάτων στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί, χωρίς να συνυπολογίσουμε την δυσχερή ανατροπή της προσωπικής, οικογενειακής και υπηρεσιακής κατάστασης τους. 

Επιπλέον θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η οργανική - οριστική τοποθέτηση αφενός μεν ικανοποιεί το δικαίωμα εργασιακής ασφάλειας των εκπαιδευτικών που αφορά, αφετέρου δε προάγει, υπέρ των μαθητών, το παρεχόμενο από αυτούς εκπαιδευτικό έργο καθώς εξασφαλίζει τη συνέχιση του με ευνοϊκότερες συνθήκες, αφού αποτρέπει τη διαρκή αλλαγή εκπαιδευτικών ανά διδακτικό έτος στις σχολικές μονάδες, όπως συμβαίνει κατά κανόνα επί προσωρινών τοποθετήσεων, στο καθεστώς των οποίων ως γνωστόν βρίσκονται οι μεταταχθέντες ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ19 και ΠΕ20 εκπαιδευτικοί από τον Σεπτέμβριο του 2013.

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων των Εκπαιδευτικών

Γαλλικής (ΠΕ05), Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας

και Πληροφορικής (ΠΕ19-20)

 

Κατεβάστε σε PDF

 

Συνεργασία του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου με το Facebook

http://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2017/03/thing-twice4-1.pngΤο Facebook ανακοινώνει τη συνεργασία του με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (saferinternet4kids.gr) – μια διαδικτυακή πλατφόρμα για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς που δίνει έμφαση στην προστασία των παιδιών από τους κινδύνους που ενέχει ο ψηφιακός κόσμος – για την προώθηση της πρωτοβουλίας «Σκεφτείτε Καλά Πριν Κοινοποιήσετε» στην Ελλάδα. Αυτό το σύνολο πληροφοριών παρέχει στους εφήβους συμβουλές σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την αποφυγή ανεπιθύμητων κοινοποιήσεων, είτε για τον εαυτό τους είτε για τους φίλους τους, καθώς επίσης συμβουλές για να μην προβαίνουν σε κοινοποίηση περιεχομένου όταν αισθάνονται συναισθηματικά φορτισμένοι.

Περισσότερα

Εθνικός διαγωνισμός WRO 2017

http://wrohellas.gr/wp-content/uploads/2015/07/wro-fb_wide1.pngO επίσημος Εθνικός Διαγωνισμός World Robot Olympiad, οι εθνικοί νικητές ανακηρύσσονται από τον Τελικό  του 9ου Εθνικού διαγωνισμού και τερματικός σταθμός για φέτος είναι η Ολυμπιάδα Ρομποτικής στην Κόστα Ρίκα, από τις 10 έως τις 12 Νοεμβρίου 2017.

Διαγωνισμός Δημοτικού

Διαγωνισμός Γυμνασίου

Διαγωνισμός Λυκείου

Κανόνες

500.000 νέοι Έλληνες Προγραμματιστές μέχρι το 2027. Γίνεται;

http://i.huffpost.com/gen/4470306/images/n-PROGRAM-large570.jpgΣε αυτό το ερώτημα θέλησε να απαντήσει η πρωτοβουλία «Συμμαχία για την ψηφιακή απασχολησιμότητα», η οποία παρουσίασε το όραμά της για τη δημιουργία 500.000 νέων καλοπληρωμένων -όπως οι ίδιοι τόνισαν- θέσεων εργασίας στον τομέα της Πληροφορικής την επόμενη δεκαετία, πρωτευόντως στην Ελλάδα, με στόχο τη μείωση της εγχώριας ανεργίας, και η οποία αποτελείται από: τον Βύρωνα Νικολαΐδη, επικεφαλής της εταιρείας πιστοποιήσεων PEOPLECERT και Πρόεδρο του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Επαγγελματιών Πληροφορικής της Ευρώπης (CEPIS), τους διακεκριμένους ακαδημαϊκούς του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Διομήδη Σπινέλλη (Καθηγητής ΟΠΑ, Editor in Chief IEEE Software), Γιώργο Δουκίδη (Καθηγητής ΟΠΑ), Κατερίνα Πραματάρη (Αναπλ. Καθηγήτρια ΟΠΑ) και Πάνο Λουρίδα (Αναπλ. Καθηγητής ΟΠΑ), τον Νίκο Φαλδαμή, Πρόεδρο της HePIS καθώς και 40 σημαντικές εταιρείες και επιχειρηματικούς φορείς.

Σύμφωνα μάλιστα με μία από τις μελέτες της Ε.Ε., υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των ψηφιακών θέσεων εργασίας και των υπαρχόντων προγραμματιστών της τάξεως των 350.000 – 400.000 ανθρώπων. Κι αν δε γίνει τίποτα, αυτό το χάσμα το 2020 θα γίνει 800.000 θέσεις εργασίας. Με αυτό το δεδομένο και με το πρόβλημα της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα να παραμένει τεράστιο, σκοπός της «Συμμαχίας» είναι η «παραγωγή» έτοιμων προγραμματιστών που θα τροφοδοτήσουν τη λαβωμένη ελληνική αγορά εργασίας.

Περισσότερα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Εξοπλισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

http://wrohellas.gr/wp-content/uploads/2015/07/wro-fb_wide1.pngΌραμα του Οργανισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας WRO Hellas αποτελεί η εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτικής στις τρεις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Για την επίτευξη αυτού του οράματος, ο WRO Hellas έχει δημιουργήσει τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Οι διαγωνισμοί λειτουργούν ως κίνητρο, τόσο για την αύξηση του ενεργού ενδιαφέροντος από τη σχολική κοινότητα απέναντι στην εκπαιδευτική ρομποτική, όσο και για τον ευρύτερο εκσυγχρονισμό των ελληνικών σχολείων, μέσα από τον εφοδιασμό τους με εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Τα σχολεία όλης της χώρας προσκαλούνται να εφοδιαστούν με εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής, τον οποίο θα αξιοποιούν τόσο στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στους Πανελλήνιους διαγωνισμούς, όσο και για την ευρύτερη διδασκαλία της εκπαιδευτικής ρομποτικής στους μαθητές τους.

Προτεραιότητα του οργανισμού αποτελεί η υποστήριξη των σχολείων που δε διαθέτουν τους πόρους που είναι απαραίτητοι για την προμήθεια εξοπλισμού. Έτσι, ο WRO Hellas εργάζεται εντατικά για τον εντοπισμό εκείνων των υποστηρικτών που θα κάνουν δυνατή την εξασφάλιση δωρεάν εξοπλισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής για όσο περισσότερα σχολεία της Ελλάδος γίνεται.

Περισσότερα

Μαθητές του 5ου Γενικού Λυκείου Βύρωνα θα συμμετάσχουν στο φετινό διαγωνισμό «#CanSat in Greece»

https://i2.wp.com/openhardware.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/13/2016/12/1_sl1.jpg?resize=768%2C200&ssl=1Η ομάδα «V-Space» είναι μια ομάδα μαθητών Λυκείου του 5ου Γενικού Λυκείου Βύρωνα που στον ελεύθερο χρόνο τους ασχολούνται με τεχνολογικά projects.

Η ομάδα επελέγη ανάμεσα σε πολυάριθμες άλλες για να συμμετάσχει στο φετινό διαγωνισμό «CanSat in Greece», ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη χώρα μας στις αρχές του Απριλίου.

Στόχος του διαγωνισμού είναι η διεύρυνση και η εξοικείωσή των μαθητών με τις τεχνολογίες του διαστήματος.

Ο διαγωνισμός CanSat είναι ένας ευρωπαϊκός διαγωνισμός, ο οποίος αποτελεί πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και σκοπός είναι να φέρει σε επαφή μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις επιστήμες και ιδίως αυτές του διαστήματος.

Περισσότερα

Μαθητές του 2ου Γυμνασίου Σάμου κατασκευάζουν το Hydrobot

https://i2.wp.com/edu.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/11/2016/12/IMG_20161214_192543cropped.jpgΤο 2ο Γυμνάσιο Σάμου συμμετέχει φέτος στο πρόγραμμα κατασκευής του Hydrobot του Ιδρύματος Ευγενίδου. Πρόκειται για την κατασκευή απλού υποβρυχίου οχήματος για την εξερεύνηση του υδάτινου περιβάλλοντος της περιοχής, το οποίο εντάχθηκε και στις Σχολικές Δραστηριότητες, στη θεματολογία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Περισσότερα