Η ΠΕΚΑΠ Υποστηρικτής της 8ης Διημερίδας "Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική πράξη"

Στο πλαίσιο της Διημερίδας η ΠΕΚΑΠ διοργανώνει Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 και ώρα από 12:30 έως 13:10. Κύριος άξονας της συζήτησης θα είναι η πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής σχετικά με την «Αναβάθμιση του Λυκείου - Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».