«...Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε να συμμετέχετε στον διαγωνισμό MicrosoftMIXathonChallenge. Είναι ένας επαγγελματικός διαγωνισμός ανάδειξης των πρωτοπόρων εκπαιδευτικών που δημιουργούν ενδιαφέροντα διαδραστικά μαθήματα με την χρήση του Office MIX- ενός δωρεάν καινούριου πρόσθετου (add-in) του PowerPoint. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εσάς να... Υποβάλετε την συμμετοχή σας πριν τις 31 Δεκέμβριου 2015...»Δες επισυναπτόμενο «Microsoft MIXathon Challenge.pdf»  

Microsoft_MIXathon_Challenge.pdf