Επιμόρφωση Β' Επιπέδου

 Αθήνα, 28/03/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιμόρφωση Β' Επιπέδου

Στην Δ' περίοδο Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου που ανακοινώθηκε πρόσφατα δίνεται, για πρώτη φορά, δυνατότητα συμμετοχής στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής. Πρόκειται για μια πολυαναμενόμενη εξέλιξη, διαπιστώνουμε ωστόσο ότι:

-Ο αριθμός των επιμορφούμενων στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) που πρόκειται να υλοποιήσουν προγράμματα για εκπαιδευτικούς Πληροφορικής είναι δραματικά μικρός σε σχέση με τις ανάγκες του κλάδου.

-Σε πάρα πολλούς νομούς δεν προβλέπεται να υλοποιηθούν προγράμματα, αποκλείοντας έτσι εκατοντάδες συναδέλφους από τη διαδικασία επιμόρφωσης.

-Το πρόβλημα οξύνεται ακόμα περισσότερο σε περιοχές όπου είτε δεν υπάρχει διαθέσιμος επιμορφωτής, είτε δεν υπάρχει πιστοποιημένο Κ.Σ.Ε. είτε ο κατακερματισμός των σχολείων δεν ευννοεί την ύπαρξη ΚΣΕ. Για τις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται η χρήση "μικτού μοντέλου", όμως οι σχετικές λεπτομέρειες δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ενώ και πάλι αποκλείονται περιοχές που ικανοποιούν τα παραπάνω κριτήρια.

Δημιουργείται δε η εύλογη απορία πότε και πώς θα επιμορφωθούν οι αποκλειόμενοι συνάδελφοι αφού το πρόγραμμα επιμόρφωσης έχει προκυρηχθεί μόνο για δύο χρόνια.

Το γεγονός οτι δεν προβλέπονται τμήματα σε όλους τους νομούς της χώρας αποκλείει εκπαιδευτικούς από τη διαδικασία επιμόρφωσης, καταστρατηγεί την αρχή των ίσων ευκαιριών και δημιουργεί διακρίσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας.

Ζητούμε: να μην αποκλειστεί κανένας συνάδελφος, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της έλλειψης επιμορφωτών με τη χρήση εξ' αποστάσεως επιμόρφωσης. Για τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής η χρήση του διαδικτύου και των υπηρεσιών του αποτελεί καθημερινή πρακτική και η εξ' αποστάσεως επιμόρφωση είναι ενδεικνυόμενη όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης επιμορφωτών.

Ταυτόχρονα, η λύση αυτή αίρει και τους περιορισμούς ως προς το πλήθος των επιμορφούμενων.

Επίσης, θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία να πιστοποιηθούν ακόμα και τώρα ΚΣΕ για τους νομούς όπου δεν υπάρχει αυτή την στιγμή πιστοποιημένο ΚΣΕ για την Πληροφορική.

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.